1. Polska 265 lotów
2. Włochy 25 lotów
3. Wielka Brytania 18 lotów
4. Japonia 14 lotów
5. Niemcy 13 lotów
6. Kanada 12 lotów
7. Stany Zjednoczone 9 lotów
8. Francja 8 lotów
9. Szwajcaria 8 lotów
10. Hiszpania 7 lotów
11. Belgia 6 lotów
12. Korea Południowa 6 lotów
13. Portugalia 6 lotów
14. Tajlandia 6 lotów
15. Dania 4 loty
16. Estonia 4 loty
17. Finlandia 4 loty
18. Grecja 4 loty
19. Jordania 4 loty
20. Katar 4 loty
21. Malezja 4 loty
22. Szwecja 4 loty
23. Turcja 4 loty
24. Węgry 4 loty
25. Austria 3 loty
26. Australia 2 loty
27. Chiny 2 loty
28. Cypr 2 loty
29. Hong Kong 2 loty
30. Irlandia 2 loty
31. Izrael 2 loty
32. Litwa 2 loty
33. Norwegia 2 loty
34. Oman 2 loty
35. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
36. Holandia 1 lot
37. Islandia 1 lot